Haptonomie

Hapsis is het Griekse woord voor gevoel. Hapto betekent: ik raak aan, ik bevestig, ik hecht mij aan. In de haptonomie staat wat je voelt en ervaart centraal.
Gevoelens ervaren we via ons lichaam. Daar vindt een reactie plaats als antwoord op een gebeurtenis. Zo kunnen we ons verlamd voelen van schrik. Bij spanning kan “angstzweet” ons uitbreken en bij verdriet voelen we een brok in onze keel.
Door omstandigheden en gebeurtenissen ontstaan er reacties in ons lijf.

In de drukte van alle dag kunnen we het contact met ons eigen voelen kwijt zijn. Onze omgeving en prestatiegerichte maatschappij doet een beroep op rationaliteit en effectiviteit, en dus op ons denken. Het kan zijn, dat we daardoor minder aandacht voor eigen gevoelens hebben, ze wegredeneren en dat we gehoor geven aan dat wat hoort en moet.

In de haptonomie gaat het erom, dat je ont-dekt wie je bent, wat je bezig houdt. Hoe ga je met jezelf om, en hoe ontmoet je die ander?
Wat is je gevoelsbeweging.
We zoeken daarin naar de balans tussen lichaam en geest, denken en voelen.